Stowarzyszenie Sędziów: Wzywamy do solidarności z polskim wymiarem sprawiedliwości

Berlin. Bezpośrednio przed międzynarodowym marszem solidarności sędziów (Marszem Tysiąca Tóg) dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w Warszawie, Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów (Deutscher Richterbund, DRB) wezwało polski parlament, aby kontrowersyjny projekt tzw. „ustawy kagańcowej” w celu dyscyplinowania sędziów został wstrzymany.

„Rozwój sytuacji w Polsce jest głęboko niepokojący. Rząd próbuje coraz bardziej w sposób rażący zdestabilizować niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości i poddać sądy swojej kontroli. Stoimy po stronie naszych polskich kolegów,którzy nie ulegają naciskom i walczą o państwo prawa”, tak wypowiedzieli się w sobotę w Berlinie obydwoje przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów, Barbara Stockinger i Joachim Lüblinghoff. „Przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów protestują dzisiaj razem z polskimi kolegami przeciwko degradacji państwa prawa w Polsce.” W dzisiejszym sobotnim protestacyjnym marszu w Warszawie sędziowie i adwokaci z wielu europejskich krajów będą wspierać polskich kolegów.

Stockinger i Lüblinghoff powiedzieli również, że Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów nie przestanie wypowiadać się silnym głosem dla poparcia państwa prawa i niezależnego wymiaru sprawiedliwości. „Zarówno Polska jak i Węgry są fatalnym przykładem, jak demokracja z trójpodziałem władzy jest stopniowo przekształcana nieliberalnie.” Autorytarna polityka nie ma interesu w zachowaniu trójpodziału władzy, ani niezależności wymiaru sprawiedliwości, ani też wolności prasy, słowa i zgromadzeń.

„W przypadku gdy polski rząd będzie kontynuował swoją drogę w chybionym kierunku, nowa Komisja Unii Europejskiej musi podwyższyć nacisk na Warszawę. Unia Europejska musi podjąć konieczne środki, aby skutecznie chronic praworządność we wszystkich Państwach Członkowskich.”, zażądali Stockinger i Lüblinghoff.

 

Przed paroma tygodniami polska partia rządząca PiS wniosła do Sejmu, pierwszej izby polskiego parlamentu, kontrowersyjną tzw. „ustawę kagańcową” w celu dyscyplinowania sędziów. W międzyczasie ustawa leży do uchwalenia w Senacie,drugiej izbie polskiego parlamentu, w której przeważa opozycyjna większość. W przypadku gdy ta ustawa zostanie odrzucona, wróci ona ponownie na obrady Sejmu.

Zatrzymać degradację państwa prawa

Ansprechpartner

Bild von Matthias Schröter Matthias Schröter Pressesprecher
Telefon030/ 206125-12 Fax 030/ 206125-25 E-Mail schroeter@drb.de