Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów jest zaniepokojone niezależnością sądownictwa w Polsce

Berlin. Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów (Deutscher Richterbund, DRB) obawia siȩ dalszego poważnego kroku wstecz dla niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która została przeforsowana przez wiȩkszość rządową, podejmie znowu swoją pracȩ w najbliższy wtorek.  Przez to Polska narusza w sposób otwarty wymagania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości co do zawieszenia pracy Izby Dyscyplinarnej do czasu wydania decyzji o zgodności z prawem europejskim” stwierdzili przewodniczący DRB Barbara Stockinger i Joachim Lüblinghoff.

„Istnieją duże wątpliwości dotyczące niezawisłości i bezstronności nowo wprowadzonej Izby Dyscyplinarnej.  Ewidentnie służy ona przede wszystkim temu, aby zastraszyć sȩdziów i podkopać niezawisłość sądów.“

 

Stanowi to przerwanie praworządności, jeżeli przeciwko sȩdziemu są wszczynane postȩpowania dyscyplinarne z powodu treści jego orzeczenia lub wygłaszania opinii przeciwko rządowi, uprzedzili przewodniczący DRB. „Polski rząd chce dać pierwszy przykład, który może zostać powielony w dalszych  postȩpowaniach przeciwko nielubianym sȩdziom.”

Stockinger und Lüblinghoff zaapelowali do Komisji Unii Europejskiej i   Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby demontaż niezależnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce został zatrzymany wszelkimi środkami. „Nie ma w Europie żadnej alternatywy co do zasady praworządności i podziału władzy” ostrzegli.

 

Informacje na temat kontekstu: Po tym, jak w końcu maja Małgorzata Manowska bȩdąca popleczniczką polskiego ministra sprawiedliwości została powołana na najwyższy szczebel Sądu Najwyższego, Izba Dyscyplinarna przeprowadzi w dniu 9 go czerwca 2020 przesłuchanie w sprawie sȩdziego Igora Tuleyi. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdecydował w dniu 8 go kwietnia 2020 w postȩpowaniu  w trybie pilnym z sygnaturą akt C 791/19 na wniosek Komisji Europejskiej, iż Izba z powodu znaczących wątpliwości co do jej zgodności z prawem tymczasowo nie może prowadzić żadnych postȩpowań dyscyplinarnych przeciwko sȩdziom.

Ansprechpartner

Bild von Matthias Schröter Matthias Schröter Pressesprecher
Telefon030/ 206125-12 Fax 030/ 206125-25 E-Mail schroeter@drb.de